Säännöt

MARTIN PILKIN SÄÄNNÖT 3. - 4.4.2020

 

1 §    Martin Pilkki on avoin kaikille pilkinnän harrastajille. Kilpailussa kilpaillaan yhdessä sarjassa, jossa palkitaan kymmenen (10) parasta pilkkijää. Lisäksi palkitaan kunniapalkinnoin kolme parasta miestä, kolme parasta naista ja kolme alle 15-vuotiasta nuorta. Lisäksi palkitaan ennakkoon ilmoitetuille satunnaisille numeroille sijoittuneille ylimääräisiä palkintoja.

- Kilpailuun pääsee osallistumaan ilman eri maksua esittämällä arpalippu, jota vastaan saa pilkkikortin. Mikäli arvat ovat loppuneet, myydään pilkkikilpailuun 20 euroa maksavaa pilkkikorttia. Pilkkikortti ei oikeuta arpajaisiin, vain itse pilkkikisaan. Arpajaisiin osallistuvat vain numeroidut arvat.

- Pilkkikilpailun palkintojen jaon jälkeen suoritetaan poliisin valvonnassa arpajaisten arvonta.

- Martin Pilkin yhteydessä voidaan pitää samanaikaisesti muita pilkkikilpailuja, esim. seurojen, järjestöjen ja työpaikkojen mestaruuspilkit, seurojen välisiä ystävyyspilkkiotteluita. Niiden järjestelyistä tulee sopia erikseen kilpailunjohtajan kanssa klo 11.00 mennessä.  Kilpailuissa noudatetaan Martin Pilkin sääntöjä, sekä kunkin kanssa yhteisesti sovittuja muita sääntöjä.

- Iltapilkeissä noudatetaan muuten samoja sääntöjä, mutta pilkkiaika on 1½ tuntia ja kilpailussa palkitaan 5 parasta tavarapalkinnoilla.

 

2 §    Kilpailukalat, kaikki lain sallimat. Järjestäjä tulee noudattamaan lakisääteisiä alamittarajoja. Lampeen on istutettu ennen kilpailuja huomattava määrä kirjolohia.

 

3 §    Kilpailuaika on kolme (3) tuntia. Siirtymäaikaa on lähtöalueelle ½ tuntia. Paluuaikaa on ½ tuntia, jonka kuluessa tulee olla merkityllä punnitusalueella. Kalastus aloitetaan ja lopetetaan selvällä äänimerkillä. Siirtymisvaiheiden sekä kilpailun aikana merkityltä kilpailualueelta poistuminen on kielletty.  Kilpailualueella on liikuttava jalan. Tuomarineuvosto voi myöntää liikuntaesteiselle poikkeusluvan myös muunlaiseen liikkumiseen.

 

4 §    Kaikuluotaimen, GPS-paikantimen sekä muiden sähköelektronisten tai moottorikäyttöisten apuvälineiden käyttö on kielletty. Akkukäyttöisen kairan käyttö on sallittu.

Jokaisella alle 12-vuotiaalla saa olla nimetty tukihenkilö. Tukihenkilö saa antaa kairausapua ja avustaa kalan irrottamisessa koukusta, mutta ei muuten fyysisesti voi osallistua pilkkimiseen.

 

5 §    Syötteinä voi käyttää toukkia, katkarapuja, matoja, kalan mätiä ja hyönteisiä. Syötin on oltava pilkin koukussa. Kaloja ja kalan paloja ei saa käyttää syötteinä. Hajustetahnan käyttö on kielletty. Samoin houkuttimien käyttö kuten ryynien, matojen, toukkien tms., pudottaminen avantoon on kielletty. Kaikenlainen roskaaminen ja syöttien jättäminen jäälle on kielletty.

 

6 §    Kilpailija saa käyttää vain yhtä (1) onkea kerrallaan vedessä. Kiellettyjä ovat pilkit, joihin on kiinnitetty useampi kuin yksi yksi- tai useampihaarainen koukku, poisluettuna tasapainopilkit, joissa sallitaan enintään kaksi yksihaaraista kiintokoukkua ja rungon alapuolella oleva yksi- tai useampihaarainen irtokoukku (ei kuitenkaan mormuska), mikä saadaan kiinnittää tasapainon vatsalenkkiin korkeintaan yhdellä renkaalla tai hakasella ts. tapsin käyttö on kielletty. Koukku ei saa olla kiinnitettynä pilkin ja vavan väliseen siimaan. Kielletty on myös LED- ym. valoilla varustetut pilkit. Lisäpainojen käyttö on sallittu, mutta painojen tulee sijaita koukun yläpuolella. Mormuska rinnastetaan koukkuun. Kilpailun järjestäjällä on oikeus tarkistaa kilpailijan kalastusvälineet ja varusteet ennen kilpailua ja sen aikana.   Kilpailualueella on havainnekylttejä sallituista ja kielletyistä onkiyhdistelmistä.

 

7 §    Kilpailun ja lain sallima kala tulee jäällenoston jälkeen välittömästi tappaa, mutta jättää suolistamatta. Ennen punnitusta suolistettuja kaloja ei punnita.

 

8 §    Pilkkiminen ja reiän kairaaminen kaksi metriä lähemmäksi toista kilpailijaa on kielletty. Lähtö- ja punnitusalueella liikuttaessa kairan terän on oltava suojattuna.  Pilkkimisen ajaksi jääkairaa ei saa jättää pitkälleen jäälle, vaan se on kairattava pystyyn tai oltava asianmukaisesti suojattuna.  Liikuttaessa kilpailualueella jääkaira on oltava myös asianmukaisesti suojattuna.

 

9 §    Kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee saaliin paino (g). Mikäli paino on sama, ratkaisee kalojen kappalemäärä. Mikäli sekin on tasan, voittaa se, jolla on suurin kala. Muiden kuin 10 parhaan palkintosijan kohdalla saaliin ollessa sama, sijoitus ratkaistaan arvalla.

 

10 §  Häiritsevä käyttäytyminen kilpailualueella on kielletty.

 

11 §  Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.

 

12 §  Tuomarineuvoston muodostaa kilpailunjohtaja, järjestäjän nimeämä yksi (1) edustaja, sekä kilpailijoista arvalla valittu täysi-ikäinen edustaja.  Tuomarineuvoston apuna valvontatyön suorittajina toimivat kilpailun järjestäjän nimeämät henkilöt.

Kilpailua koskevat vastalauseet tulee jättää kirjallisena tuomarineuvostolle 15 minuutin kuluessa punnituksen päättymisestä, (vastalause- eli protestimaksu on 50 euroa, joka tulee maksaa etukäteen). Maksu palautetaan, mikäli vastalause on aiheellinen. Tuomarineuvoston asiasta tekemästä päätöksestä ei voi valittaa.

 

13 §  Arvan tai kilpailukortin maksamalla kilpailija sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.

 

14 §  Kilpailun järjestäjä voi vielä kilpailupäivänä, ennen kilpailun alkua antaa kilpailua koskevia ohjeita, joita tulee noudattaa.

 

15 §  Kilpailun järjestäjä ilmoittaa pilkkikilpailujen palkintojen saajat ja palkintojen arvot verottajan tulorekisteriin.

 

16 §  Näiden edellä esitettyjen kilpailusääntöjen osittainenkin rikkominen aiheuttaa kilpailijan suorituksen hylkäämisen. Päätöksen hylkäämisestä tekee tuomarineuvosto.

 

MARTIN PILKIN JÄRJESTELYTOIMIKUNTA